Johan och Måns

Sedan mitten av åttiotalet har Måns Gahrton och jag varit ute i skolor och pratat med elever. I början som en serieskola med tips och idéer som lärare sedan kunde föra in i sin undervisning. Vår mission var att serier också borde betraktas som litteratur. Inte som något alltför simpelt för att höra hemma i skolan. Att få gehör för det 1987 var inte alltid så lätt. Men när de elever som i vanliga fall satt tysta plötsligt kunde ( och ville)svara på alla frågor insåg till och med de mest negativa lärarna att serier kunde vara inkörsporten till läsning. Numera är det självklart för de allra flesta.
Senare har våra föreläsningar kommit att handla mer och mer om allt möjligt vi sysslar med. Om hur det är att göra både tecknade serier, böcker och film. Vi har valt en nivå som passar mellanstadiet och har pratat med både dövskolor, lågstadieklasser till fängelser.

Johan utan Måns

Sedan jag började skriva böcker har jag också varit ute en hel del och pratat på egen hand och då oftast för högstadieelever. Jag berättar om vad som fick mig att starta, skillnaden mellan skrivandet och tecknandet. Förhoppningsvis kan det också fungera som en knuff till alla som sitter med skapardrömmar i byrålådan.

Mest meningsfullt blir självklart alla dessa varianter om eleverna har läst något av det vi gjort. Alla frågor kring upplägg, resor, logi och priser besvaras glatt av författarcentrum. Vi använder oss av deras prislista.
Vi kanske ses!

www.forfattarcentrum.se